Företagsindustri

Sverige räknas idag som ett land med mycket god ekonomi. Vi klarade oss väl från den ekonomiska krisen 2008 och även långt innan dess har vi varit ett starkt ekonomiskt land. Det har dock inte alltid varit på detta sättet. Under långa perioder var landet ganska fattigt och många svenskar valde att emigrera till bland annat USA och även andra länder.

Från jordbruk till produktion och industri

Under 1800-talet präglades landet av en produktiv jordbruksekonomi. Den ekonomiska ställningen mellan olika klasser var dock långt ifrån jämställd. Detta var en period där det bland annat anställdes så kallade statare, personer utan egendom som fick lov att jobba för mat och dryck (det vill säga sprit) samt en mindre kontantersättning. I mitten av 1800-talet började svensk industri att utvecklas, inte minst tack vare flera tekniska uppfinningar som drevs av ånga. Samtidigt var det under denna period som tullar sänktes och flera förbud inom export- och importbranschen togs bort. Allt fler sökte sig från jordbruket till industrierna. Samtidigt fanns en liberal doktrin när det kom till branschernas utveckling, staten ville inte lägga sig i utan ansåg att företagen och marknaden kunde sköta sig själva.

Denna liberala syn försvann dock efter relativt kort tid, bland annat på grund av en stor jordbrukskris under 1880-talet. Detta ledde till att staten tog över flera områden, bland annat järnvägarna och infrastrukturen.

Svensk industri under 1800-talet

Företag som var stora inom svensk industri fanns bland annat att hitta inom skogsindustrin och stålindustrin. Tack vare svensk industri höjdes levnadsstandarden runt om i landet för vissa. För att minska klyftan som industrin skapade mellan de olika klasserna började staten ta ett större ansvar när det kom till arbetarnas rättigheter. Generellt går det att säga att svensk industri fick ett stort genombrott i princip från 1850 fram till det första världskriget. Det skapades fackföreningar för att tvinga företag att ta mer hänsyn till arbetarnas intressen, arbetslöshetsersättning och sjukkassor skapades och många andra samhällsnyttiga tjänster och funktioner lanserades. Tack vare att industrierna fortsatte att expandera började även allt fler att söka sig till städerna. Till skillnad från landsbygden fanns det fler jobb med bättre löner i staden. Tids nog började även andra sektorer att utvecklas, bland annat industrin för pappersmassa, den stora svenska järnindustrin och verkstadsindustrin där företag som Aga, Electrolux, Saab och Volvo var ledande.