Får attefallshus vara på 25 eller 30 kvadratmeter?

Ett attefallshus får maximalt byggas på 25 kvadratmeter – eller 30 kvadratmeter – beroende på vissa regler.
År 2020 ändrades reglerna för attefallshus vilket resulterade i att dessa hus, i vissa fall, kan vara på 30 kvadratmeter. Men det är inte samma regler för de olika storlekarna vilket innebär att det är viktigt att veta vad som gäller innan byggnationen påbörjas.

30 kvadratmeter ska lösa bostadskrisen

Införandet av de nya reglerna var en, av flera, åtgärder för att dämpa bostadskrisen i vissa regioner. I Stockholm, och andra storstäder, är bristen på bostäder extrem och det krävs ofta köpoäng motsvarande 10 – 20 år för ens ha en chans att få en hyresrätt i ett ytterområde.

Utifrån detta sattes även regler att ett attefallshus på 30 kvm måste vara byggt som en permanentbostad alternativt ett fritidshus. Det innebär betydligt fler regler gällande exempelvis tillgänglighet eftersom byggnationen måste uppfylla BBR:s krav. Exempel:

  • Större badrum
  • Större dörröppningar
  • Bättre isolering
  • Bättre fönster

För mer exakta regler – Kontakta en återförsäljare av attefallshus eller prata med kommunens bygglovsansvarige.

Byggnation och area

Själva byggnaden får alltså vara 25 eller 30 kvadratmeter. Detta beroende på vilka kriterier som är uppfyllda. Men det finns även krav på hur stor del av tomten som upptas av byggnationerna. Ett krav som är på 40 kvadratmeter totalt för alla dessa komplementbyggnader.

Om det exempelvis finns en friggebod på 15 kvadratmeter kan ett nytt attefallshus bara byggas på 25 kvadratmeter – även om reglerna är uppfyllda för att bygga 30 kvadratmeter.
Gällande nockhöjd gäller samma regler för dessa två alternativ. Den totala höjden får maximalt vara 4 meter. Det innebär att många bygger ett loft och på detta sätt maximerar den yta som kan utnyttjas i byggnaden.

Alltid bygganmälan för attefallshus

Oavsett storlek krävs alltid en bygganmälan. Tack vare reglerna behövs inte bygglov men en bygganmälan måste ändå skickas in och godkännas inför att projektet påbörjas. När kommunen har godkänt anmälan skickas ett startbesked vilket därmed anger att arbetet kan påbörjas.

Säljs med två olika storlekar

Utifrån de regler som finns har tillverkarna även valt att bygga två olika storlekar. De större, dvs. 30 kvadratmeter, uppfyller kraven för att vara ett permanentboende eller fritidshus medan de mindre kan ha betydligt mer flexibel konstruktion och primärt bara hålla sig inom de 25 kvadratmeter som gäller för komplementshus.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *