Distributionsprocessen för industriföretag

En distributionsprocess är en organiserad serie av steg som kan vidtas för att distribuera produkter mellan de enheter där de ursprungligen prod. Huvudlogiken i en leveranskedja tillämpas i en klassificering i försörjningskedjan. Distribution initieras när en enskild körning av en distribuerad process. Distributionskedjan består av följande komponenter.

En kund avser alla enheter som köper eller tar emot en order från ett företag eller en individ. En enskild kund kan ha många olika relationer med olika företag. Några av dessa relationer är kundservice, informationsbehandling och inköp. Kunder kan också vara kunder hos en distributör och produkten från dem distribueras också.Kunder är entiteter som köper eller tar emot en order från en organisation eller en annan person. De vanligaste kunderna för företag är återförsäljare, banker, finansinstitut, tillverkare, grossister och distributörer.

Distributörer är enheter som ansvarar för hanteringen av beställningar av kunder. De kan vara engagerade i butiker, fabriker, tillverkare, säljare och lager. Dessa enheter kallas i allmänhet återförsäljare och har ett brett utbud av produkter till salu. De bär varor i sina lager eller på sina lagerhyllor.

I ett försörjningskedja system, distributionssystem inkluderar distributionssystem av produkten mellan kunder och tillverkare. Distributörerna har en mycket viktig roll att spela i denna process. Distributörer måste köpa råvaror, bearbeta råvarorna till en produkt, transportera produkten till olika platser, hantera kunder och underhålla lager. De skickar sedan produkter till olika platser. En distributörs uppgift är att se till att produkten når sina avsedda destinationer. Distributionssystem har ett direkt och indirekt samband med produkter. Produkter som distribueras direkt och indirekt via distributionssystem har direkta effekter på produkternas pris och tillgänglighet. Distributionen av produkter har direkt direkta och indirekta effekter på produkternas pris och tillgänglighet, medan produkter som distribueras indirekt har indirekt effekter på båda.

Inventering är en organisations lager innehåller produkter i sina lager. Ett företag måste kunna bearbeta råvaror för att kunna tillverka produkter. Ett företag har lager för att hantera råvaror, bearbetar dem till produkter och upprätthåller lager av dessa produkter.

System för klassificering av produkter

Distributionsklassificering är ett organiserat arrangemang av produkter eller tjänster i en kategori. Varje typ av produkt eller tjänst är uppdelad i sin egen produktklass. Distributioner klassificeras sedan efter egenskaperna hos varje typ av produkt. Ett distributionssystem är inte bara indelat i olika typer av produkter utan delas också in i grupper av kategorier. Ett distributionssystem kan till exempel innehålla medicinska förnödenheter, konsumtionsvaror, industrivaror och livsmedel och drycker, kemiska förnödenheter och reseprodukter.

Den här klassificeringen används för att bestämma vilken typ av system som ska användas i en viss organisation. Klassificeringen kan användas som vägledning för beslutsfattande. Denna klassificering kan också hjälpa en organisation att avgöra vilka produkter som ska produceras och hur många som ska produceras. När klassificeringen används som vägledning finns det vissa produkter som distribueras och inte distribueras. Detta klassificerar produkter som normalt säljs eller köps av en återförsäljare men som inte används av konsumenter. Produkterna kategoriseras som odistribuerade, överskott eller säsongsbetonade. Överskottsprodukter är produkter som används av konsumenter men som inte säljs. De säljs sedan av återförsäljare på marknaden med vinst. Överskottsprodukterna har använts och är därför osålda, medan icke-distribuerade produkter inte har sålts. Produkter som distribueras direkt inkluderar grossist- och detaljhandelsvaror. De indirekta effekterna av direkt distribution omfattar priser och tillgång på produkter som baseras på produkternas efterfrågan.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *