Industrisektorns betydelse för landets BNP

Inom makroekonomin är industrisektorn den näst största sektorn i ekonomin och är därför direkt relaterad till landets BNP (bruttonationalprodukt). Det omfattar alla branscher som är direkt involverade i tillverkning eller tillverkning av en produkt, till exempel de som tillverkar komponenter för maskiner eller bygger byggnader. Detta är också den viktigaste sektorn, som står för mer än 70 procent av BNP i något land.

Industrisektorn är en av de viktigaste ekonomiska sektorerna eftersom den direkt påverkar miljontals människors försörjning. Det finns många typer av industrier som kan relaterade till denna industri, inklusive textiltillverkning, gummi, papper, trä, kemiska, möbler och metall.  Även om det finns andra branscher som är nära relaterade till industrisektorn, och dessa är tillverkning, jordbruk, detaljhandel, finans och bank, transport och kommunikation.

Industrisektorn ger arbetstillfällen till nästan alla delar av samhället, inklusive kvinnor, ungdomar och män. Det ansvarar också för att ge arbetstillfällen till landsbygdsområden och stadsområden. De mest populära industrierna är textilindustrin, läkemedelsindustrin, papperstillverkning och möbel- och metallindustrin. Dessutom finns det andra mindre branscher såsom textilfräsning, glastillverkning, möbeltillverkning, m.m. Vissa industrier relaterade till jordbrukssektorn har minskat under de senaste decennierna, medan de som är relaterade till tillverknings- och företagssektorn har ökat avsevärt. I vissa länder, som Japan och Tyskland, har det konstaterats att tillverknings- och tjänstesektorn har vuxit snabbare än jordbrukssektorn.

Export och import av varor

Även om det inte råder något tvivel om att landets ekonomiska tillväxt har gynnats av befolkningsnivå, tror man att småskaliga industrier fortfarande står för de flesta av landets bruttonationalprodukt (BNP). Detta kan tillskrivas det faktum att de flesta av tillverkningsindustrin är belägna på avlägsna platser och inte kan generera höga vinster, jämfört med storskaliga industrier som finns i de större städerna i landet. Det finns också en faktor för att råvaror inte är tillgängliga i småskaliga industrier som gör det svårt för dem att generera höga vinster. Industrisektorn starkt beroende av importerade och exporterade produkter. Nästan 70 procent av företagen export sker inom denna sektorn och import av varor och produkter. Därför är den inhemska industrin och tillverkningsindustrin starkt beroende av utrikeshandeln. Andra länder som är starkt beroende av internationell handel är Kina, Japan och Tyskland. Dessa tre länder importerar större delen av sin import från utlandet och exporterar också en stor mängd produkter och varor till sina grannländer. Som redan nämnts ovan är många länder starkt beroende av import och export, där Kina är den största importören av varor och tjänster. Indiens handelsunderskott är mycket lågt på grund av dess stora beroende av import. Man kan säga att Indien har blivit en stor exportör av många produkter jämfört med tidigare år, främst på grund av dess höga befolkning och tillverkning. Många länder, särskilt Kina, försöker också att imitera indiska produkter och försöker tränga in på den indiska marknaden.

Industrisektorn har flera branscher där processen för produktion och montering båda utförs på en gång. Detta gör det möjligt för produkterna att nå sina konsumenter på snabbast möjliga tid. Till exempel, bildelar tillverkas i en fabrik, montering utförs i en annan, och förpackningar görs på ännu en. Även om tillverkning är viktigt för tillverkningsindustrin finns det också vikten av transporter i de flesta branscher, särskilt inom transportindustrin. Transportsektorn är starkt beroende av petroleum och diesel som används för att generera ström. att driva de olika industrierna, inklusive bilar. Produktionen av råvaran, som används för att tillverka olja, olja och diesel, sker i stor skala och kräver ett stort antal lastbilar, som används för att transportera produkter från en plats till en annan. Detta innebär att den infrastruktur som krävs är enorm. Denna infrastruktur är inte möjlig utan hjälp av järnvägar, flygtransporter och vägar, som används för transport av gods, passagerare och gods från en plats till en annan.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *