Branscher som företagare kan investera inom (fr. Uminovainvest.se)

Branscher som företagare kan investera inom (fr. Uminovainvest.se)

Företagare som har ett överskottskapital kan välja att investera kapitalet för att därmed skapa avkastning. Det är i princip möjligt att investera inom vilken bransch som helst men det är betydligt enklare att investera inom vissa. Här visas några exempel från Uminovainvest.se.

Enkel investering – värdepapper via kapitalförsäkring

För att minska skatten, samt underlätta deklarationen, är kapitalförsäkring det bästa alternativet. Till skillnad mot privatpersoner så kan inte ett företag nämligen öppna ett ISK.

Vid investeringar i värdepapper är det däremot viktigt att komma ihåg LEI-koden. I annat fall får inte företaget inneha värdepapper. Detta gäller sedan 3:e januari 2018. Dvs. alla företag som har, eller tänker skaffa, värdepapper måste ha en specifik kod. Framförallt handlar det om säkerhet och att minska eventuell penningtvätt.

Kort- eller långsiktig investering i företagslån

Det finns ett par plattformar i Sverige som förmedlar företagslån och där det är företag alternativt privatpersoner som lånar ut pengarna. Plattformarna är därmed enbart förmedlare av denna tjänst.

I förhållande till andra investeringar är det en tydlig och förväntad avkastning på dessa lån. Genom att diversifiera investeringarna kan även risken minimeras betydligt. Årlig avkastning beror på risknivå men är ungefär 4 – 10 %.

Investering i renovering och ombyggnation

Det är inte enbart byggföretag som investerar i fastigheter. Det kan även vara investerare som ser att renoveringar och ombyggnationer kan öka värdet på denna fastighet varpå den sedan kan säljas eller hyras ut. Självklart är det en stor fördel om kunskap finns om fastighetsförvaltning men även den tjänsten går att köpa in externt.

Uminovainvest.se tips på vägen…

Uminovainvest.se är en plattform som ”hjälper dig att investera rätt”. Innehållet kan förenklat delas upp i två olika kategorier.

  • Investering

Rubrikerna ovan är exempel på inriktningar inom investeringar som nämns på Uminovainvest.se. Bland annat finns fördjupade artiklar om hur exempelvis investeringar sker inom byggbranschen samt hur synen på tillväxt påverkar investeringsstrategi.

  • Branscher

Att investera cykliskt innebär att investera i de branscher som för tillfället har ”medvind”. Flera branscher är typiskt cykliska så som bygg, renovering och VVS. Vid en högkonjunktur kommer det även finnas mer kapital till riskfyllda investeringar och projekt medan det i svårare tider investeras mer i ”stabila” företag. Genom att vara medveten om dessa cykler och analysera marknaden går det att ta del av värdeuppgångarna på ett tydligare sätt.

Mer info: Uminovainvest.se

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *