Tre grundläggande tips för att renovera hemma

Vad är viktigast att tänka på när en renovering ska ske? Vilka är de vanligaste felen? Här presenteras tre riktigt grundläggande tips för att renovera hemma. Undvik de värsta misstagen!!

Krävs bygglov?

Många förknippar bygglov enbart med tillbyggnation och nybyggnation. Men det gäller även ombyggnation. Exempelvis kan bygglov behövas när taket läggs om. Framförallt gäller detta om taket ska få nytt material och/eller karaktär. Om taket exempelvis hade tegelpannor tidigare och sedan plåt ska läggas kommer karaktären av bostaden att ändras avsevärt. Kontakta kommunen och prata med en bygglovshandläggare och gör eventuellt en ansökan innan arbetet påbörjas.

Krävs auktorisation eller dokumentation?

Ett starkt tips för att renovera hemma, på ett säkert och lagligt sätt, är att kontrollera när det krävs auktorisation. Detta krävs nämligen vid vissa elinstallationer. De som inte är auktoriserade elektriker får inte genomföra dessa installationer. Om så ändå sker kan personen ställas helt ekonomiskt ansvarig, dvs. försäkringen gäller inte, eller ger enbart delvis ersättning.

Arbete i våtrum får visserligen utföras själv men här finns krav på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört för att försäkringarna ska gälla. Det bästa är att ta in hantverkare som kan ge våtrumsintyg. En del vill däremot hålla nere kostnaden och genomföra arbetet själv. Ett tips för att renovera hemma, i våtrum, är därför att dokumentera varje steg så försäkringsbolaget kan se momenten samt vilket material som använts.

Anlita hantverkare

Att anlita hantverkare är visserligen dyrare än att utföra arbetet själv. Men det är även den enda nackdelen. Hantverkare har den kompetens som krävs för att ta de bästa besluten gällande exempelvis en konstruktions hållbarhet. Generellt blir även resultatet bättre än om en privatperson skulle utföra det – dessutom på kortare tid.

Hitta flera tips för att renovera hemma

Önskas ytterligare inspiration och tips för att renovera hemma?

  • Hemnet – Se hur andra byggt och inrett. Ger både inspiration och tips på vägen. Däremot aldrig några konkreta konstruktionsråd.
  • Byggbloggar – Det är relativt vanligt att blogga om ett byggprojekt. Följ bloggen och få en insyn i vilka problem som människor stöter på under vägen.
  • Återförsäljarnas kataloger – Kakel, klinkers, köksinredning eller sängar? Oavsett så finns det mängder av tips för att renovera hemma i de kataloger som återförsäljarna ger ut gratis. Många av dessa ges även ut digitalt och kan därmed nås dygnet runt.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *