Överfallslarm kan skydda din personal vid rån i butiken

Enligt olika undersökningar från bland andra Brottsförebyggande rådet fortsätter rånen mot den svenska handeln och de anställda som arbetar i denna bransch. Det är också tyvärr vanligt att olika former av tillhyggen och även vapen används vid dessa rån. Att ha ett överfallslarm kan därmed bidra till en ökad trygghet och säkerhet hos din personal i butiken. Det behöver inte heller handla om specifikt ett rån utan är lika användbart vid en annan typ av utsatt situation.

Överfallslarm är en åtgärd som kan skapa ökad trygghet

Överfallslarm är en av flera olika åtgärder som kan genomföras i en butik för att personal och kunder ska kunna känna sig trygga(re). Dessa åtgärder behövs för att butiksmiljöer överlag i vårt land ska bli trygga och kunder vågar handla. Det handlar också om förebyggande åtgärder för att exempelvis pengarnas tillgänglighet ska begränsas. Och det viktigaste – att varken kunder eller personal kommer till skada.

Det finns flera olika typer av förebyggande åtgärder. Dessa kan till exempel vara:

  • Ett gott arbetsmiljöarbete i butiken
    Det handlar om att bland annat utse en ansvarig, att korrekta rutiner finns och att de anställda har utbildats inom området.
  • Möjlighet att larma
    I butiken bör det finnas möjlighet att larma. Överfallslarm är ett utmärkt val. Det man ska tänka på är att det regelbundet ska testas. Det ska också vara placerat på en lämplig plats (exempelvis i kassan) eller vara bärbart. På så sätt kan dina anställda bära larmet i butiken vilket är smart om det är en butik av de större slaget. Vilket ni föredrar är upp till er. Larmet bör inte heller ha ljud- eller ljussignaler för att uppmärksamma rånaren på vad som skett och i värsta fall leda till panik hos denne.

Om man väljer ett överfallslarm kan det också med fördel kombineras med andra säkerhetslösningar. Det kan till exempel handla om brand-, inbrotts- eller rörelselarm. Ett sådant larm brukar också kunna integreras i ditt nuvarande säkerhetssystem. Andra åtgärder som kan förekomma är till exempel kameraövervakning, där tillstånd ges av Länsstyrelsen, speglar och övervakning av väktare på plats.

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *